Prezentujte tak, že publikum nepozná, že jedete bez přípravy!

Skvělé myšlenky je bezpodmínečně nutné správně podat publiku. Trénovaný řečník dokáže vždy zaujmout. My vás to naučíme!

Skvělé myšlenky je bezpodmínečně nutné správně podat publiku. Trénovaný řečník dokáže vždy zaujmout. Technika prezentace, správné používání intonace, pauzy, postoj, gesta, řečnické otázky, tempo řeči, práce s hlasem, to je základní výbava, kterou vám dostaneme pod kůži. Po absolvování našich kurzů si už každou prezentaci užijete a budete se těšit, až své myšlenky svému publiku odprezentujete. A ještě jedna věc… naučíme vás prezentovat tak, že publikum nepozná, že jedete bez přípravy!

Rétorika a prezentační dovednosti

Cíle kurzu, výstupní znalosti:

Kurz je vhodný pro každého, kdo se chce naučit lépe a přesvědčivěji prezentovat. Student se naučí lépe pracovat s trémou, s publikem, se svým hlasem a jazykem, naučí se lépe používat řeč těla. Současně se seznámí se základními prezentačními dovednostmi, jak sestavit tok prezentace, jak pracovat s publikem, jak měnit dynamiku prezentace. Student je během svých krátkých výstupů nahráván a pak ostatními analyzován. Tím dochází k permanentnímu zlepšování prezentačních dovedností, zlepšení sebevědomí, poklesu trémy, odstranění chybných návyků.

Časová dotace:

Kurz trvá 4 x 2 hod, obvykle ve večerních hodinách – viz tabulka níže. Alternativně lze kurz absolvovat během jednoho pracovního dne v rozmezí 9 – 18 hodin.

Vstupní požadavky:

Bez omezení, kurz je určen pro všechny zájemce, kteří si chtějí zlepšit své prezentační dovednosti a zvyknout si na prezentování před skupinou.

Obsahem výuky je:

Rétorika

 • Styl projevu, dynamika řeči, hlas, respirace, fonace, artikulace, zvládání trémy a stresu, přesvědčivá argumentace, zvládání námitek a správné reagování na dotazy, používání anekdot a příkladů, vyprávění příběhů, způsoby ozvláštnění prezentace, udržení pozornosti.

Prezentační dovednosti

 • Příprava prezentace, stanovení cíle, poznání svého publika, vytváření struktury prezentace, čas a délka prezentace, možná rizika prezentace.

Powerpoint vs. Prézi

 • • Kurz shrnuje základní možnosti obou programů Microsoft Powerpoint a Prézi (prezi.com) a učí studenty s nimi správně pracovat.

Kurzy Rétorika I, II a III se liší obtížností a hloubkou probírané problematiky. U vyšších obtížností kurzu se učí hledání argumentů, jejich správné užívání, dále se učí specifičtější řečnické triky a techniky apod.

Základní literatura (není nutné si tyto publikace pořizovat)

 • Krátký, I., a kol., Manažerské dovednosti, skriptum VŠEM, 2011
 • Špačková, A., Moderní rétorika, Grada Publishing, 2009, ISBN: 978-80-247-2965-7
 • Tinková, E., Rétorika aneb Řeč jako nástroj, Computer Media, 2010, ISBN: 978-80-7402-074-2
 • Kraus, J., Rétorika a řečová kultura, Karolinum, 2010, ISBN: 978-80-246-1829-6
 • Hierhold, E., Rétorika a prezentace, Grada Publishing, 2008, ISBN: 978-80-247-2423-2
 • Flume, P., Rétorika v praxi, Grada Publishing, 2008, ISBN: 978-80-247-2216-0
 • Hájková, E., Rétorika pro pedagogy, Grada Publishing, 2012, ISBN: 978-80-247-1990-0
 • Lewis, D., Tajná řeč těla, Viktoria Publishing, 2010, ISBN: 978-80-904471-7-2
 • Pease, A., Řeč těla, Portál, 2011, ISBN: 978-80-7367-921-7

Sledujte nás na YouTube

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

Tabulka s termíny kurzů

Rétorika I.

Pro začátečníky.

Rozsah kurzu: 4 x 2 hod nebo po domluvě a pro firemní zákazníky lze kurz realizovat během jednoho pracovního dne v rozsahu 9-18 hod.

Termíny kurzů probíhají buď v čase 17:00 – 19:00 hodin anebo v čase 19:00 – 21:00 hodin.

Cena: 3890,- Kč

Objednat

Rétorika II.

Pro středně pokročilé.

Rozsah kurzu: 4 x 2 hod nebo po domluvě a pro firemní zákazníky lze kurz realizovat během jednoho pracovního dne v rozsahu 9-18 hod.

Termíny: individuálně dle domluvy.

Cena: 4250,- Kč

Objednat

Kapacita kurzu je obvykle 8-10 studentů. Minimální počet naplnění kurzu je 6 osob. V případě, že nedojde k naplnění minimální kapacity kurzu, bude studentům nabídnut stejný kurz v alternativním termínu.

Individuální výuka

Individuální výuka je vhodná pro vás, kteří můžete i v jiných časech, než ve kterých se konají kurzy. Současně je vhodná pro vás, kteří chcete postupovat vpřed co nejrychleji anebo pro vás, kteří zatím nejste dost smělí na to, vystupovat jako řečník před ostatními účastníky kurzu.

Cena individuální výuky je rozdílná podle času a délky výuky. Kontaktujte nás, domluvíme se individuálně.

Firemní kurzy

Firemní kurzy organizujeme rádi přímo u vás na pracovišti. Důležité je domluvit se předem na vašich individuálních požadavcích, časových dispozicích, rozsahu a cílech kurzu. Opět nás kontaktujte, domluvíme se.

Firemní kurzy a kurzy z benefit programů (Benefity.cz, Benefit-Plus.cz, Ticket restaurant, a další) se vyučují v pátek od 9:00 – 18:00 (8 hod + 1 hod na oběd). Na termín je nutno se informovat telefonicky. Ceny jsou totožné jako u večerních kurzů (viz výše).

Místo konání kurzů:  Přátelství 353, Praha 10 – Uhříněves

 

Ing. A. Marek, Ph.D.

Odborný lektor:

Ing. A. Marek, Ph.D. Absolvent VŠCHT v Praze obor Ekonomika a řízení podniku. Pracoval na různých marketingových pozicích ve firmách Wrigley, Reckitt-Benckieser, GlaxoSmithKline, Kraft Foods a Ferrero. Řídil marketing a inovace mnoha značek. Specializuje se na spolupráci s praxí, působí v marketingovém poradenství a aktivně řídí několik vlastních podnikatelských projektů. Je spoluautorem čtyř patentů. Celou svou profesní kariéru prezentuje, účasnil se celé řady prezentačních školení, je absolventem řady rétorických kurzů. Rétoriku a prezentační dovednosti vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu a také jako soukromý lektor.

Učebna

Škola rétoriky Praha - učebna

Reference

Kurz byl pro mne příjemný a určitě budu poznatky z tohoto kurzu dál rozvíjet při svých prezentacích., Barbora K., manžerka České národní banky

 

Kurz doporučuji a domnívám se, že i v tomto případě platí opakování je matka moudrosti. Petra, manažerka České národní banky

 

Kurz splnil mé očekávání – odhalil mé nedostatky a naučil mě, jak s danými nedostatky pracovat a odstranit je., manažerka České národní banky

 

Kurz byl fajn. Malá skupina lidí (4) je ideální.

Hodnocení studentů kurzu „Rétorika a prezentační dovednosti“ (na škole je kurz nazýván PA – Praktická aplikace), který lektor Aleš Marek vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu:

Nejlepší PA!!!

 

Nejlepší předmět (PA).

 

Děkuji! To bylo naprosto úžasný!!!

 

Aleš Marek by mohl mít více předmětů na VŠEM! Odborník z praxe, který ví, o čem mluví!

 

Vše bylo super, zajímavý předmět, fajn učitel.

 

Předmět je užitečný, v praxi rozhodně využitelný. Vyučující je odborník a přednášky mě velmi baví.

 

Supr!

♥Nejlepší vyučující♥

 

Naprosto super, měli by to povinně projít všichni studenti VŠEM!!!

 

Předmět byl zajímavý a srozumitelný. Informace z předmětu využiji i v běžném životě!

 

Nejzajímavější a nejužitečnější PA na škole, vyučující je skvělý!!!

 

Výborná přednáška plná příkladů z praxe, vyučující uměl zaujmout a poradit, jak co udělat v praxi.

 

Skvělá PA. Velmi zajímavá, užitečná a praktická. Pan doktor Marek je výborný, dokáže zaujmout vdechnout PA příjemnou atmosféru. Moc děkuji.

Pan doktor je naprostý profesionál, jeho výklad je poutavý, dokáže udržet pozornost. Velmi praktické a užitečné rady. Jako přínos a celé aplikace v budoucnu velmi využitelný jak v běžném životě, tak v praxi.

 

Velice zajímavá a rozhodně vhodná pro další pracovní zkušenosti, praktická aplikace. Každou přednášku jsou studenti zapojeni a často se procvičují v získaných znalostech. Přátelský přístup lektora.

 

Nejužitečnější a nejzábavnější PA na VŠEM.

 

Nejlepší praktická aplikace, kterou jsem za celou dobu studia absolvoval. Pan Marek je super.

 

Nejlepší PA!!!